Nasi nauczyciele mają wyższe wykształcenie pedagogiczne.

Wszyscy posiadają kwalifikacje do nauczania metodą Montessori.

Cały czas pogłębiają swoją wiedzę korzystając ze szkoleń, kursów, konferencji.

Zaangażowanie w pracy z dziećmi wyrażają codzienną postawą…