rekrutacja_w_krokach

1. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej

2. Udział w obserwacji zajęć

3. Spotkanie z dyrekcją

4. Podpisanie umowy

5. Wpłata wpisowego

roczny_plan_pracy

Rok szkolny trwa od 1.IX do 31.VIII jednak zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, przerw świątecznych, jednego tygodnia ferii i jednego miesiąca wakacji. Dokładny terminarz ustalany jest na Radzie Pedagogicznej poprzedzającej rok przedszkolny i podawany do wiadomości na pierwszym zebraniu z Rodzicami. Przykładowy dzień

informacje_kontaktowe

Konsultacje 
Nauczyciele: 15.30-16.30 środy

Socjoterapeuta: 15.00-16.00 wtorek

Logopeda:  10.00-12.00 czwartek

Dyrektor: 8.00-9.00, 14.30-15.30 środy

Tel. Kontaktowy:  608650772