Przedszkole “Nasz wspólny świat” istnieje od 2014 roku. Jest zarejestrowaną placówką niepubliczną wpisaną do rejestru sopockich placówek oświatowych, znajdującą się pod nadzorem Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Przedszkole oferuje program wychowania i edukacji oparty na pedagogice Marii Montessori, realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.

Misją naszego przedszkola jest wspieranie dziecka w jego indywidualnym rozwoju, aktywnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności, rozwijaniu samodzielności, otwartości i szacunku.

Wierzymy, że edukacja zgodna z założeniami Marii Montessori daje dzieciom możliwość całościowego i harmonijnego rozwoju. Motywuje do samodzielności i odpowiedzialności. Wykorzystuje naturalny potencjał i dziecięcą potrzebę uczenia się przez doświadczenia, obserwacje, powtarzanie, odkrywanie i interakcje z rzeczywistym otoczeniem. Rozwija ciekawość i wiedzę oraz otwartość na otaczający świat. Wszystko – w poczuciu przynależności społecznej, narodowej, religijnej oraz atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości i bezpieczeństwa oraz odwołaniu do uniwersalnych wartości.

Metoda Marii Montessori

Filozofia edukacyjna Marii Montessori opiera się na wspieraniu dziecka w jego indywidualnym i niepowtarzalnym rozwoju. Poprzez podmiotowość w wychowaniu, szacunek, wychowanie dostosowane do aktualnych potrzeb ucznia, wolność, miłość do wszechświata, koncentrację i odpowiednio przygotowane otoczenie dziecko ma szansę na rozwinięcie swojego potencjału, życie w zgodzie ze sobą i ze światem.

Współpraca z rodzicami

Przyjmując dziecko do naszego przedszkola, przyjmujemy całe rodziny. Kierując się tą filozofią stawiamy na codzienny kontakt, wspólne integracje, wydarzenia oraz spotkania, które to wpisane są na stałe w nasz kalendarz.

Wartości kulturowe

Szanując różnorodność wyznaniową i obyczajową rodziców, odwołujemy się do uniwersalnych wartości etycznych. W programie uwzględniamy podstawowe święta przyjęte w naszej kulturze – zarówno religijne jak i świeckie, a w planie dnia codziennego pozwalamy na uzewnętrznianie osobistej wiary i przekonań.

Bezpieczeństwo

Zgodnie z filozofią Montessori dzieci mają zorganizowaną przestrzeń w taki sposób, by mogły być samodzielne i wolne. Bezpieczne środowisko to zarówno przestronne sale z dostosowanymi do dzieci meblami i pomocami jak i przede wszystkim wychowawcy, nauczyciele i opiekunowie dający poczucie bezpieczeństwa.

Wsparcie w wychowaniu

Ważna jest współpraca między rodzicami a placówką, tak aby wychowanie było spójne i tworzyło pewną całość. Przyjmowane są całe rodziny, a nie samo dziecko, ze względu na to, że dziecko nie jest wyizolowaną jednostką, a jest częścią wspólnoty zarówno domowej, jak i przedszkolnej. Otwarta, szkoląca się kadra przedszkola wspiera rodziców w procesie wychowania. Oferujemy konsultacje, warsztaty oraz spotkania ze specjalistami. W przedszkolu funkcjonuje biblioteka z aktualnymi publikacjami dla rodziców.

Edukacja dla pokoju

Wartością edukacji Montessori jest wspieranie życia. Każde dziecko posiada własną osobowość i potencjał tworząc je samodzielnie poprzez doświadczenia i otoczenie, z którym się styka. Zadaniem edukacji jest uświadomienie nam, że świat jest w rękach dzieci, które to mogą dać początek nowemu społeczeństwu. Miłość do świata i wszelkich istnień na Ziemi jest kluczowym aspektem edukacji montessoriańskiej, często nazywanej edukacją do pokoju. Wartości takie jak: wzajemny szacunek, współpraca oraz wspieranie się umożliwiają harmonijne wychowanie przyszłych pokoleń.

galeria_przedszkola
informacje_kontaktowe