Punkt Przedszkolny „Nasz wspólny świat” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00 przez cały rok szkolny tj. od 1.IX do 30.VI oraz cztery tygodnie lipca. Wyjątkiem są dni ustawowo wolne i ustalone przerwy.

Dokładny terminarz ustalany jest corocznie na Radzie Pedagogicznej poprzedzającej rok przedszkolny. W roku 2016/2017:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ :

1 września 2016 – 28 lipca 2017

DNI WOLNE:

1 listopada, 11 listopada, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 czerwca

PRZERWY:

23 grudnia-1 stycznia – zimowa przerwa świąteczna

13 kwietnia -23 kwietnia  – wiosenna przerwa świąteczna+ Konferencja Montessori

DYŻURY  punkt będzie otwarty  zależnie od potrzeb:

31 października, 2 maja, 16 czerwca

 

Oferujemy:

– realizację podstawy programowej,

– zajęcia  dydaktyczne prowadzone metodą M. Montessori,

– codzienny  wielogodzinny  kontakt z językiem angielskim,

– codzienne zajęcia muzyczno – ruchowe, czytelnicze, dźwiękowe,

– projekty kulinarne,  badawcze, artystyczne

– współpracę z poradnią pedagogiczno – psychologiczną,

– indywidualne zajęcia z logopedą, psychologiem,

– spotkania, warsztaty, pokazy na terenie placówki,

– udział w warsztatach, konkursach i projektach zewnętrznych,

– wyjścia i wycieczki zapewniające bliski kontakt z przyrodą, kulturą i sztuką

– przedstawienia okolicznościowe,

– całodzienne wyżywienie.

Szczegółowa oferta prezentowana jest na spotkaniach indywidualnych. Zapraszamy